CVD Jongerenfonds

Mede mogelijk gemaakt door Stichting voor jongerenhuisvesting Union

Home

CVD Jongerenfonds is opgericht om Rotterdamse jongeren (18-23 jaar) die een woonbegeleidingstraject volgen en het financieel niet breed hebben een eenmalige financiële bijdrage te geven als impuls voor duurzame activering en maatschappelijke participatie. Zo kan worden gedacht aan een lidmaatschap van een sportschool/-club, het behalen van certificaten (VCA-certificaat of Sociale Hygiëne) of bijvoorbeeld het kopen van een tweedehands fiets om zo de mobiliteit te vergroten.

Het fonds voorziet in een eenmalige bijdrage van maximaal € 250 per jongere waar de aanvragende jongere een tegenprestatie voor moet verrichten. Deze tegenprestatie dient op basis van vrijwilligerswerk in eigen buurt of wijk plaats te vinden. Jongeren mogen met betrekking tot deze vrijwillige inzet met eigen ideeën komen of zij kunnen gebruik maken van de expertise van Vrijwilligerswerk Rotterdam, waar vrijwilligersmakelaars hen kunnen helpen bij de bemiddeling.

Het doel van het fonds is derhalve drieledig:

  1. Jongeren krijgen een wezenlijke bijdrage in hun bestaan.
  2. Jongeren leren maatschappelijk te participeren. Met het oog op actief burgerschap een bruikbare competentie.
  3. Hulpbehoevenden (in de breedste zin van het woord) krijgen ondersteuning waar zij dit nodig hebben.

Aanvragen?

Op deze website vindt je informatie over de voorwaarden, de aanvraagprocedure en het terugkoppelen van de tegenprestatie. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, maak dan gebruik van de contactgegevens onder contact.

Leuk om te weten

In april 2013 schreef de Stichting Union* een prijsvraag uit ter beëindiging van hun stichting. CVD Jongeren stuurde het project Micro-Krediet Fonds Jongeren in en won daarmee de tweede prijs; een geldbedrag van € 20.000,- wat ten goede moet komen aan het realiseren van het project.

* Deze stichting hield zich vanaf 1894 bezig met de behartiging van belangen van jonge vrouwen en vanaf 1972 meer in algemene zin met de belangen van Rotterdamse jongeren.

Advertenties